Vryskutters moet verwag dat hulle foute gaan maak. Tien teen een gaan jy lesse op die harde manier leer en soms nie eers weet waar jy verkeerd was nie. Jy gaan deur siklusse gaan waar dinge goed gaan, en tye wanneer dit nie goed gaan nie.

Hier is foute wat vryskutters maak:

 1. Jy behandel jou inkomste soos wins

Anders as met ‘n voltydse werk, kan jy nie ‘n vaste maandelikse salaris verwag nie. Jou inkomste gaan onvoorspelbaar fluktueer en jy gaan vaste oorhoofse kostes elke maand hê. Sodra jy begin om ‘n inkomste te verdien moet jy voorberei om elke maand se uitgawes vooruit te dra. Jy sal eers later jou wins kan bereken. Dus moet jy kyk na jou bankrekening as jou kapitaal eerder as jou “eie” geld. Dit kan ook in jou guns tel om ‘n aparte besigheidsrekening oop te maak sodat jou persoonlike geld en jou besigheid se geld apart is.

Neem ook in ag dat jou versekering, medies en ander persoonlike kostes nou eksklusief jou verantwoordelikheid is. Beplan vir die geld wat jy sal moet spandeer om jou besigheid te bemark, voorleggings voor te berei, vervoer tot by kliënte vir voorleggings, kwotasies te gee en kostes te dek totdat jou kliënte betaal. Vind ook uit wanneer jy moet registreer vir belasting en BTW, en wanneer jy dit moet betaal.

Stel ‘n begroting op uit wat jy verwag jou uitgawes en jou inkomste van gereelde kliënte sal wees. Dit is jou oorlewingsbegroting, en enigiets bo en behalwe dit kan jy as “ekstra” klassifiseer. Daardie geld gaan jou help om die onverwagte te hanteer en jou eerste paar jaar as ‘n vryskutter beter maak.

 1. Jy laat jou kliënt besluit wat die prys is

Daar is nie ‘n vaste formule om ‘n prys te bepaal vir jou dienste nie, so moenie dat die kliënt jou intimideer met hulle “klein begroting” nie. Dit sal beter wees om ‘n transaksie te verloor wat te veel tyd of uitgawes gaan neem as om te min inkomste te kry. Doen navorsing en kry die gemiddelde uurlikse tariewe vir jou industrie. Vra ander vryskutters in jou nismark wat hulle sou vra vir die diens. ‘n Algemene reël is dat jy ongeveer dubbel jou per-uur tarief as ‘n werknemer kan vra wanneer jy as ‘n vryskutter werk.

 1. Jy laat roetine-werk oorneem

Rekeninge, fakture en belasting kan jou tyd in beslag neem wat jy kon gebruik het vir die lewering van jou dienste. Sover moontlik gebruik programme wat dit vir jou doen, soos Talentwerf wat self jou fakture genereer sodat jy dit nie hoef te doen nie. Gebruik bemarkingshulpmiddels soos Hootsuite om ‘n wyer mark te bereik. Dink aan ander maniere om dinge to outomatiseer sodat jy meer tyd aan belangrike take kan spandeer.

 1. Jy neem aan dat jou inkomste genoeg gaan wees

Wanneer jy jou eie inkomste verdien, is daar ‘n mate van onstabiliteit. Kliënte betaal ongereeld, betwis die uitkoms van ‘n projek of verwag meer as waarop ooreengekom is. Dit mag ook wees dat jy aan die begin minder projekte gaan inkry as wat jy verwag. Jy sal moet spaargeld beskikbaar hê vir jou persoonlike- en besigheidsuitgawes. Daar is gratis programme beskikbaar wat jou kan help om rekord te hou van jou onnodige en belangrike uitgawes sodat jy beter kan beplan.

 1. Jy neem aan jou uitgawes gaan stabiel bly

Aan die begin werk jy alleen, maar soos wat jou besigheid groei gaan jy personeel benodig. Werknemers vereis kostes – buiten die gewone kostes vir die uitvoering van hul pligte soos telefoon en internet koste is daar kostes vir werwing van werkers, mediese fonds, vakansie betaling, pensioen en siekeverlof.

Die kliënt verwag om slegs te betaal vir die tyd wat jy aktief aan hul projek spandeer. Hoewel hulle jou soms kan behandel soos ‘n werknemer, weet hulle jy  is nie vir hulle ‘n werknemer nie, jy is ‘n besigheid wat ‘n produk of diens lewer. Hulle weet ook dat hulle jou maklik kan aanstel of laat gaan. Met tyd sal jy leer hoe om die balans in prys vir kliënte en jou besigheid te bring.

 1. Jy behandel jou besigheid nie soos ‘n besigheid nie

Onthou dat jou vryskutwerk ‘n besigheid is. Daar moet dus reëls wees rondom werksure, spandering van geld en die hantering van kliënte. Jy is nou die baas,  die kliënte is nie die baas nie.

 • Bestuur die verwagting van jou kliënte. Stel vooraf vas wat die vereistes is en beplan hoe dit bereik en geprioritiseer sal word. Stel ‘n kommunikasieplan vas sodat die kliënt presies weet wanneer terugvoer gegee sal word en hoe die werk goedgekeur sal word.
 • Leer om te delegeer na werknemers toe. As dit nodig is, kontrakteer dienste soos boekhouding en belasting uit aan ander vryskutters.
 • Vind die balans tussen hoër pryse en meer projekte. As jy meer vra per projek, hoef jy minder projekte af te handel om dieselfde inkomste te genereer.
 1. Jy bestuur jou tyd swak

As ‘n vryskutter is jy nie net besig om dienste of produkte te lewer aan verskeie kliënte gelyk nie nie, jy is ook terselfdertyd besig om ‘n besigheid te bestuur en kliënte te vind. Elkeen van hierdie dinge gaan jou in ‘n ander rigting trek en jou aandag verg. Jy moet leer om jou tyd effektief te bestuur en nie toe te laat dat ander mense of dinge dit vir jou bestuur nie.

 • Stel vir jouself besigheidsure (‘n skedule of ‘n dagboek) met breuke sodat jy nie tyd mors of jouself oorwerk nie. Daar is sagteware wat dit ook vir jou kan bestuur.
 • Moenie toelaat dat jy dinge uitstel of laat sloer nie.
 • As jy by die huis werk, moet jy vaste reëls vir jou familie stel om jou nie te onderbreek in jou werkstyd nie.
 • Bou vrye tyd in jou dagboek in – naweke en vakansies ook. Dit sal verhoed dat jy oorwerk word en uitbrand.
 • Spandeer gemiddeld 50% van jou veertig ure per week aan produksie. Gebruik die ander 50% vir bemarking, verkope en operasionele take.
 1. Jy dink jy is ‘n fundi in alles

Jy gaan natuurlik alles moet doen in jou nuwe besigheid maar jy kan nie ‘n kenner in elke gebied wees nie. Jy kan altyd ontwikkel in die areas waar jy nog nie sterk is nie. Identifiseer hierdie areas en kyk of daar gratis kursusse is sodat jy dit kan verbeter.Jy gaan gereeld hierdie take moet doen so vind maniere om dit makliker te maak vir jouself en moet dit nie ignoreer nie. Jy kan ook altyd ‘n vryskutter huur vir hierdie take.

 1. Jy is nie voorbereid vir die emosionele wipplank nie

Soms gaan dit goed gaan en ander tye nie so goed nie. Soms gaan jy baie werk hê en ander tye gaan dit doodstil wees. Jy gaan soms moet gaan soek vir werk, en geleenthede vir jouself skep terwyl jy niks lus is nie. Ander kere gaan jy moet leer om nee te sê vir projekte of om halt te roep en te rus. Moenie uitbrand nie. Bou vir jouself rustye in en vind maniere om jou motivering hoog te hou. Stel vroegtydig ‘n plan op vir die tye wat dit stil is sodat jy ‘n strategie het en nie verlore voel nie. Hou by jou skedule en moenie laat slap lê nie. Niemand het al ooit stilgesit tot by sukses nie.

 

Elke vryskutter het sy eie manier van doen en sy eie strategie vir sukses. Daar is wel feite wat vir almal tel. Een so ‘n feit is dat vryskutwerk harde werk is, meer as enige besigheid. Maar dit is ook lonend en kan die begin van groot dinge wees. Vertel ons van jou vryskut ervarings en deel jou beste raad.