Intellektuele Eiendom Eise

 1. VERSLAGDOENDE BEPALINGS VAN OOREENKOMS OORTREDING

Talentwerf se inhoud is gebaseer op Gebruiker-genereerde inhoud. Talentwerf keur nie gebruiker opgelaaide / geskepde inhoud vir oortredings van kopiereg of ander regte nie. As u glo dat enige van die opgelaaide inhoud u kopiereg of 'n verwante eksklusiewe reg skend, moet u die onderstaande proses volg. Talentwerf kyk na aangemelde oortredings en verwyder of deaktiveer inhoud wat bewus dat regte van derde partye oortree word.

 • Om ons in staat te stel om u verslag vinnig en doeltreffend te hersien, moet 'n kopieregskendingkennisgewing ("Kennisgewing") die volgende insluit:
 • Identifikasie van u kopieregwerk en wat beskerm word onder die kopiereg (e) waarna u verwys
 • U kopiereg sertifikaat (s) / benaming (en) en die tipe, bv. Geregistreerde of ongeregistreerde
 • Bewys van u kopiereg-eienaarskap, soos die registrasienommer of 'n afskrif van die registrasiesertifikaat
 • 'n Kort beskrywing van hoe ons gebruiker (s) na bewering inbreuk maak op u kopiereg (e)
 • Duidelike verwysing na die materiaal wat u beweer, is inbreukmakend en wat u versoek om verwyder te word, byvoorbeeld die projek url, 'n skakel na die aflewerbare wat aan 'n gebruiker verskaf word, ens.
 • U volledige naam, adres, e-posadres en telefoonnommer.
 • 'n Stelling dat u 'n goeie oortuiging het dat die gebruik van die materiaal op die wyse waarop gebruik word, nie gemagtig is deur die outeursreghouer, sy agent of die wet nie.
 • 'n Verklaring wat onder straf van meineed gemaak word dat die inligting in die kennisgewing akkuraat is en dat u die kopiereg-eienaar of die eienaar van 'n eksklusiewe reg is wat geskend word of gemagtig is om die klag namens die kopiereg-eienaar te maak of die eienaar van 'n eksklusiewe reg wat oortree word.
 • U elektroniese of fisiese handtekening

U kan u kennisgewing aan ons stuur by:
Talentwerf
H.v. DF Malan en Eendracht Straat, Kloofsig, 0157, Suid-Afrika
Telefoonnommer: +2712 644 4390
Faksnommer: 086 218 3216

Alternatiewelik kan u die kennisgewing elektronies stuur na diens@talenwerf.co.za

 • Let daarop dat ons die gebruiker wat na bewering u kopiereg skend sal voorsien met inligting oor die Kennisgewing en toelaat dat hulle reageer. In gevalle waar voldoende bewys van oortreding verskaf word, mag ons die aangewese materiaal verwyder of opskort voordat die gebruiker se antwoord ontvang word. In gevalle waar die beweerde inbreukmakende gebruiker vir ons 'n behoorlike teen-kennisgewing gee wat aandui dat dit toegelaat word om die beweerde oortredende materiaal te plaas, mag ons u in kennis stel en dan die verwyderde of gedeaktiveerde materiaal vervang. In al sulke gevalle sal ons optree ooreenkomstig toepaslike wette.
 • As u nie aan al die vereistes van die wet voldoen nie, kan u kennisgewing nie effektief wees nie.
 • Wees asseblief daarvan bewus dat indien u wesenlike wanvoorstelling van die materiaal of aktiwiteit op die Webwerf oor u kopiereg wat geskend word, kan u aanspreeklik gehou word vir skadevergoeding (insluitend koste en prokureursfooie).
 1. Verweerkennisgewingproses prosedures
 • As u van mening is dat die materiaal wat u op die werf geplaas het, verwyder is of toegang tot dit is geblok, en dit is per ongeluk of foutiewelik gedeaktiveer, kan u 'n teenkennisgewing met ons indien ('n verweerkennisgewing) deur skriftelike kennisgewing aan ons soos hierbo uiteengesit. Die kontrakennisgewing moet die volgende insluit:
 • U fisiese of elektroniese handtekening.
 • 'n Identifikasie van die materiaal wat verwyder is of watter toegang afgeskakel is en die plek waar die materiaal verskyn het voordat dit verwyder is of toegang gedeaktiveer is.
 • Voldoende inligting waardeur ons u kan kontak (insluitend u naam, posadres, telefoonnommer en e-pos adres).
 • 'n Stelling onder goeder trou dat u 'n goeie oortuiging het dat die materiaal hierbo geïdentifiseer verwyder of afgeskakel is as gevolg van 'n fout of verkeerdelike identifikasie van die materiaal wat verwyder of afgeskakel moet word.
 • Ons kan die verwyderde inhoud herstel indien die party wat die oorspronklike kennisgewing nie binne tien besigheidsdae 'n hofsaak teen u aanhangig maak nadat u die kopie van u Kontrakennisgewing ontvang het nie. Wees asseblief bewus daarvan dat u, indien u wesenlik die materiaal of aktiwiteit op die webtuiste wanvoorstel, of per ongeluk of verkeerdelik geïdentifiseer of verwyder of afgeskakel het, u aanspreeklik gehou word vir skadevergoeding (insluitende koste en prokureursgelde).

Indien u ‘n handelsmerk wil registreer of vasstel of die handelsmerk reeds geregistreer is kan u na hierdie webwerf gaan.

 1. Herhaaldelike oortreders

Dit is ons beleid om in gepaste omstandighede die rekeninge van gebruikers wat as herhaaldelike oortreders geidentifiseer is, te deaktiveer en / of te beëindig.

Talentwerf se diensbepalings

Laaste opdatering: November 2017

Welkom by Talentwerf. Talentwerf is 'n markplatform vir dienste wat deur sy gebruikers bedryf word.

Die volgende bepalings en voorwaardes ("Terms of Service") beheer jou toegang tot en gebruik van die Talentwerf-webblad, insluitend inhoud, funksies en dienste wat aangebied word op of via www.talentwerf.co.za (die platform) of deur Talentwerf. (Hv DF Malaan- en Eendrachtstraat, Kloofsig, Centurion, 0157), soos van toepassing.

Lees asseblief die diensbepalings noukeurig voordat u die werf begin gebruik. Deur die webwerf te gebruik, maak u 'n rekening oop of aanvaar die voorwaardes vir gebruik wanneer hierdie opsie vir u beskikbaar gestel word. U aanvaar dat u gebind is en voldoen aan hierdie bepalings en voorwaardes, hierin deur verwysing ingesluit. As u nie hierdie bepalings of voorwaardes wil aanvaar nie, moet u nie toegang tot die webwerf gebruik nie. Vir meer die volledige beleid met betrekking tot die aktiwiteit en gebruik op die werf, besoek asseblief die aangewese artikels hier.

Ons ondersteuningsspan is nie 24 uur per dag beskikbaar nie, maar wel besigheidsure Maandag tot Vrydag tussen 8:00 en 16:30 indien u enige vrae het oor die webwerf of diensbepalings. Kontak ons ​​ondersteuningsspan kan gedoen word deur 'n versoek hier in te dien.

 1. Sleutel terme

 

 • Projekte is dienste wat op Talentwerf aangebied word.
 • Vryskutters is gebruikers wat dienste aanbied deur projekte op Talentwerf.
 • Kliënte is gebruikers wat dienste op Talentwerf koop.
 • Ekstras is addisionele dienste wat bo-op die Vryskutter se Projek aangebied word vir 'n bykomende prys wat deur die Vryskutter gedefinieer word.
 • Aangepaste aanbiedings is eksklusiewe voorstelle wat 'n vryskutter kan maak in reaksie op spesifieke vereistes van 'n kliënt.
 • Aangepaste bestellings is versoeke wat deur 'n kliënt gemaak is om 'n aangepaste aanbieding van 'n vryskutter te ontvang.
 • Bestelling is die formele ooreenkoms tussen 'n kliënt en vryskutter nadat 'n aankoop gedoen is van die vryskutter se Projek Page.
 • Bestellingsbladsy is waar kliënte en vryskutters met mekaar kommunikeer in verband met 'n bestelde Projek.
 • Geskille/Dispute is meningsverskille wat tydens 'n bestelling tussen 'n kliënt en vryskutter op Talentwerf ervaar word.
 • Inkomste is die geld wat vryskutters verdien van voltooide bestellings.
 • Verkoopsaldo word skoongemaak van voltooide bestellings vir vryskutters om te onttrek of gebruik om projekte te koop.

Koopkrediet is inkopieskrediet ingesamel uit gekanselleerde bestellings of Talentwerf-promosies wat gebruik word vir die aankoop vanprojekte.

 1. Toelaatbaarheid van gebruik

 

 • Die Gebruiker mag nie die Webtuiste gebruik indien:
  • Die Gebruiker nie in staat is om regtens bindende kontrakte of ooreenkomste te sluit nie;
  • Die Gebruiker jonger as 16 jaar oud is;
  • Die Gebruiker persoonlik verbied is om dienste te lewer of te ontvang ingevolge die Suid-Afrikaanse reg nie;
  • Die Gebruiker verbied of geskors is om die Webtuiste te gebruik;
  • Die Gebruiker nie ‘n geldige e-pos adres het nie;

 

 1. Oorsig (Hoofterme, in 'n neutedop)

 

 • Slegs geregistreerde gebruikers kan koop en verkoop op Talentwerf. Registrasie is gratis.
 • Projekte op Talentwerf kan aangebied word teen 'n aanvangsprys van R250.
 • Kliënte betaal vooraf Talentwerf om 'n bestelling te skep.
 • Bestellings word gekoop deur die Bestel-knoppie wat op 'n Projek-bladsy van 'n vryskutter of deur 'n Aangepaste Aanbod gevind word.
 • Vir meer inligting oor fooie en betalings, lees asseblief die aankoopafdeling hier.
 • Vryskutters moet hul bestellings nakom, en mag nie bestellings op 'n gereelde basis of sonder rede kanselleer nie. Die kanselleer bestellings sal die reputasie en status van vryskutters beïnvloed.
 • Gebruikers mag nie betalings aanbied of aanvaar deur enige ander metode as om 'n bestelling deur Talentwerf te plaas nie.
 • Kliënte word alle regte vir die afleweringswerk toegestaan, tensy anders vermeld deur die vryskutter op hul projek-bladsy. Let wel: Sommige projekte hef bykomende betalings (deur Projek Ekstras) vir Kommersiële Gebruikslisensie. Kyk onder ons "Eienskappe" en "Kommersiële Gebruikslisensie" -afdelings hieronder vir meer inligting.
 • Talentwerf behou die reg om alle gepubliseerde werke vir Talentwerf bemarking en bevorderingsdoeleindes te gebruik.
 • Ons gee om vir u privaatheid. Jy kan ons privaatheidsbeleid hier lees. Die privaatheidsbeleid maak deel uit van hierdie diensbepalings en word hierin deur verwysing ingesluit.

 

 1. Vryskutters

 

 • Vryskutters skep projekte op Talentwerf om kliënte in staat te stel om hul dienste te koop.
 • Vryskutters kan ook aan hul kliënte aangepaste aanbiedings aanbied deur ‘n nuwe projek te skep op die webblad.
 • Elke bestelling wat u verkoop en voltooi, akkrediteer u rekening met 'n netto inkomste van 90% van die koopsom.
 • Talentwerf akkrediteer vryskutters sodra 'n bestelling afgehandel is. Sien ons afdeling "Bestellings" hieronder vir 'n definisie van 'n voltooide bestelling.
 • As 'n bestelling gekanselleer word (vir enige rede), sal die betaalde fondse terugbetaal word aan die klient se inkopiesaldo.
 • Inkomste word direk betaal vanaf Talentwerf na die vryskutter binne 14 dae.
 • Vryskutters mag hul projekte of enige Talentwerf-inhoud nie via die AdWords-platform bevorder nie.
 • Die vryskutter se gradering word bereken op grond van die bestellingsresensies deur kliente geplaas. Dit is sodat kliente die gehalte en betroubaarheid van ‘n vryskutter kan meet.
 • Vir sekuriteitsbekommernisse kan Talentwerf tydelik die vryskutter se vermoë om inkomste te onttrek bedrieg om onwettige of onwettige aktiwiteite te voorkom. Dit kan wees as gevolg van sekuriteitskwessies, onbehoorlike gedrag wat deur kliente gerapporteer word, of die koppeling van verskeie Talentwerf-rekeninge aan 'n enkele onttrekkingsverskaffer.

 

 1. Projekte
  • Projekte geskep op Talentwerf is gebruiker-genereerde inhoud.
  • Projekte kan deur Talentwerf verwyder word vir oortredings van hierdie diensbepalings, wat die volgende oortredings en / of materiaal mag insluit (maar nie beperk is nie tot):
   • Onwettige of bedrieglike dienste
   • Outeursregtelike oortreding, handelsmerkoortreding, en skending van 'n derdeparty se diensbepalings wat gerapporteer word deur ons Intellektuele Eiendoms-eisbeleid hier gevind
   • Volwasse georiënteerde dienste, Pornografiese, Onvanpas / Obseen
   • Voornemende kopieë van projekte
   • Pespos (“spam”), nonsens, of gewelddadige Projekte
   • Projekte wat kliënte mislei
   • Herverkoop van gereguleerde goedere
   • Dienste wat langer as 30 dae van diens duur

 

 • Projekte wat vir bogenoemde oortredings verwyder word, kan lei tot die opskorting van die vryskutter se rekening.
 • Projekte wat vir oortredings verwyder word, kan nie herstel of geredigeer word nie.
 • Projekte kan van ons soekfunksie verwyder word weens swak prestasie en / of wangedrag van gebruikers.
 • Projekte mag vooraf goedgekeurde webwerf-URL's bevat wat vervat is in die Projek-beskrywing en vereistes-vak. Projekte wat webwerwe bevat wat inhoud bevorder, wat Talentwerf se diensbepalings oortree, sal verwyder word.
 • Projekte moet 'n toepaslike projek-foto hê wat verband hou met die diens wat aangebied word.
 • Verklarings op die Projek-bladsy wat hierdie diensbepalings ondermyn of omseil, is verbode.
 • Geskikte projekte en vryskutters mag hul projekte prys teen 'n basisprys van meer as R250.

 

 1. Projek Ekstras

 

 • Projek ekstras is addisionele dienste wat bo-op die vryskutter se projek aangebied word vir 'n bykomende prys wat deur die vryskutter gedefinieer word.
 • Projek ekstras kan verwyder word vir oortredings van ons diensbepalings. Vir spesifieke bepalings, raadpleeg asseblief die Projekte-afdeling hierbo vir 'n lys van dienste wat ons diensbepalings oortree. Projekte is onderworpe aan verwydering weens oortredings in Projek Ekstras.
 • Dienste wat deur Projek Ekstras aangebied word, moet verband hou met die basisdiens en deel van die aflewerings op die bestelling.
 • Projek Ekstras kan verskillende kategorieë dienste dek wat komponente is van 'n hoër gehalte diens.
 • Vryskutters het die opsie om die duur van 'n bestelling te verleng vir elke Projek Ekstra wat by die bestelling gevoeg word. Dit is dus die tyd wat nodig is om die ekstra diens te voltooi.
 • Vryskutters kan ook persoonlike aanbiedings stuur wat spesifieke vereistes van 'n klient aanspreek. Aangepaste aanbiedings word deur die vryskutter bepaal met die presiese beskrywing van die diens, die prys en die tyd Daar word verwag dat die diens gelewer word. Aangepaste aanbiedings word vanaf die gesprekbladsy gestuur. Dienste wat deur middel van persoonlike aanbiedinge verskaf word, mag nie Talentwerf se diensbepalings oortree nie.
 • Vryskutters moet bewys lewer van die voltooiing van dienste op die bestelbladsy. Sien asseblief ons Bestellings-afdeling vir verdere besonderhede. Kommunikasie vir hantering van bestellings moet op Talentwerf uitgevoer word, deur die bestelbladsy. Gebruikers wat betrokke raak en kommunikeer buite Talentwerf sal nie deur ons diensbepalings beskerm word nie.

 

 1. Voorraadfoto’s (“Stock images”)

 

 • Geskikte Projekte het die opsie om foto’s te gebruik.
 • Belangrik: Elke geselekteerde voorraadfoto is slegs gemagtig vir eenmalige gebruik. Die geselekteerde prent/foto/beeld word slegs by die afleweringswerk geïntegreer en nie as 'n alleenstaande item of vir herhalende gebruik nie. Vryskutters is ongemagtig om die oorspronklike beeld met die kliënt of enige derde party te deel. Belangrik: As u 'n bestelling kanselleer wat 'n voorraadfoto’s insluit, sal die gebruik van daardie voorraadfoto ook gekanselleer word en u sal nie meer in staat of gemagtig wees om daardie foto te gebruik nie.

 

 1. Wanneer jy voorraadfoto’s gebruik, waarborg jy die volgende:

 

 • Jy mag nie die voorraadfoto’s/prente/beelde verkoop, verander, hergebruik, herverkoop, versprei, vertoon, reproduseer of op enige ander manier gebruikmaak van die voorraadfoto’s nie.
 • Voorraadfoto’s van ander webblaaie af bv. Getty Images of Shutterstock mag nie gebruik word nie. Slegs gratis voorraadfoto’s of u eie geproduseerde foto’s mag gebruik word.
 • Voorraadfoto’s mag nie gebruik word:
  • op 'n selfstandige basis met geen ander inhoud nie;
  • vir pornografiese, lasterlike of ander onwettige doeleindes;
  • as template wat gebruik word om veelvuldige kopieë van dieselfde projek te skep nie;
  • om die lêerdeling van die prentlêer toe te laat;
  • in logo's, handelsmerke, diensmerke of enige ander handelsmerk of identifiseerders nie
 • Om voorraadfoto’s met individue te gebruik in verband met 'n sensitiewe, onbelemmerende of kontroversiële onderwerp, moet u 'n verklaring insluit dat die beeld slegs vir illustratiewe doeleindes gebruik word en die individu is 'n model.
 • Jy mag nie die "regs-kliek" -funksie in voorraadfoto’s aktiveer nie, verwyder enige metadata in voorraadfoto’s of omgekeerde ontwerpe, dekompileer of demontageer die voorraadfoto’s om die aflaai of gebruik van beelde te aktiveer op 'n alleenstaande basis nie. Geen eienaarskap of kopiereg tot Voorraadfoto’s word aan u toegestaan ​​nie. Gebruikers kan Talentwerf se kliëntediensafdeling kontak vir hulp hier.

 

 1. Aflewering van fisiese aflewerings

 

 • Sommige van die dienste op Talentwerf word fisies gelewer (kuns en kunsvlyt, versamel items , ens.). Vir hierdie tipe projekte kan vryskutters besluit om koerierkoste by te voeg. Vryskutters kan verskepingsheffings vir plaaslike verskepings (binne dieselfde land) en vir internasionale verskeping (nêrens anders) byvoeg.
 • Projekte wat verskepingskoste insluit, vereis dat die vryskutter self fisiese aflewerings aan kliente stuur.
 • Koerier of verskepingskoste wat by 'n projek gevoeg word, het slegs betrekking op die koste vryskutters.
 • Belangrik: Kliente wat projekte koop wat fisiese aflewering benodig, sal gevra word om 'n verskepingsadres te verskaf.
 • Vryskutters is verantwoordelik vir alle verskepingsreëlings sodra die klient die verskepingsadres verskaf.
 • Talentwerf hanteer nie of waarborg die versending, opsporing, kwaliteit en toestand van items of hul aflewering en sal nie aanspreeklik wees vir enige skade of ander probleme as gevolg van verskeping nie. 'n Opsporingsnommer is 'n goeie manier om geskille rakende koerier en verskeping te vermy. Ons benodig dat die vryskutter die opsporingsnommer invul indien beskikbaar op die bestelbladsy wanneer u u werk lewer.

 

 1. Drukdienste

 

 • Sommige van die dienste op Talentwerf kan gedruk en fisies afgelewer word. (Besigheidskaartjies, fotodoek / Plakkaatdrukke, T-hemde, pamflette, Skryfbehoeftes, ens.).
 • Kliente wat die drukdienste gebruik wat fisiese aflewering benodig, sal gevra word om 'n verskepingsadres te verskaf.
 • Talentwerf hanteer nie of waarborg nie die versending, verpakking, kwaliteit en toestand van items of hul aflewering nie en sal nie verantwoordelik wees vir enige skade of ander probleme as gevolg van versending nie. Gebruikers kan Talentwerf se kliëntediensafdeling kontak vir hulp hier.
 • Afgelewerende werk mag geen lasterlike of andersins onwettige inhoud bevat nie en mag nie die kopiereg-, handelsmerk- of eiendomsreg of intellektuele eiendomsreg van enige persoon skend of misbruik nie. Enige eise van kopiereg-skending of handelsmerkskending gerapporteer ooreenkomstig ons Intellektuele Eiendomsaansoekprosedures wat hier hersien kan word.

 

 1. Uitbetalings

 

 • Vryskutters sal slegs betaling ontvang wanneer die kliënt bevestig dat die projek suksesvol gelewer is.
 • Vryskutters verskaf hul bank details op die sisteem waarheen hul betalings sal geskied via Talentwerf se betaalplatform.
 • Uitbetalings word een maal per week deur Talentwerf gedoen.

 

 1. Kliënte

 

 • U mag nie direkte betalings aan vryskutters bied met betalingstelsels buite die Talentwerf bestel-stelsel nie.
 • Talentwerf behou die reg om alle publieke gepubliseerde gelewerde werke vir Talentwerf bemarking en promosie te gebruik doeleindes.
 • Dienste aangevra op Talentwerf moet 'n toegelate diens op Talentwerf wees. Kliek hier vir riglyne vir goedgekeurde dienste.

 

 1. Koop
  • Prosesseringsgelde word by aankoop bygevoeg wat 'n kliënt kan hersien en dan die totale bedrag aanvaar wat versoek word. Hierdie fooie dek betalingsverwerking en administratiewe fooie. Dit beloop 10% van die transaksie en word afgetrek van die finale betaling, nie bygesit nie.
  • U mag nie aanbied om te betaal, of betaling te maak met enige ander metode as deur die Talentwerf-webwerf nie. Indien u gevra is om 'n alternatiewe betaalmetode te gebruik, moet u dit onmiddellik aan kliënte ondersteuning hieroor rapporteer.
  • Om u teen onwettige transaksies (soos geldwassery), eise of ander aanspreeklikhede te beskerm, versamel ons nie kredietinligting nie; maar laat ons betaalverskaffers inligting insamel vir die doel om betalings van kliënte op die webwerf te versamel of betalings aan vryskutters op die webwerf te stuur. Ons het nie toegang tot die betalingsinligting wat aan ons betalingplatform verskaf word nie, en hierdie inligting is onderworpe aan die privaatheidsbeleid wat van toepassing is op die betalingsplatform. Sien asseblief ons Privaatheidsbeleid vir meer inligting hier.

 

 1. Bestellings

 

 • Sodra die betaling bevestig is, sal jou bestelling geskep word en 'n unieke projekbestelling word geskep.
 • Vryskutters moet voltooide lêers lewer en / of bewys van werk met behulp van die afleweringswerk-knoppie (op die bestelling bladsy) volgens die diens wat op hul projek gekoop en geadverteer is. Die gebruik van die lewer werk-knoppie mag nie deur vryskutters misbruik word om die riglyne vir bestellings wat in hierdie terme beskryf word, te omseil nie. van diens. As u 'n bestelling nie nagekom het nie, kan 'n kansellasie van die bestelling na hersiening gebruik word, die vryskutter se gradering beïnvloed en 'n waarskuwing aan die vryskutter veroorsaak. 'n Bestelling is as volledig gemerk nadat die bestelling gemerk is as afgelewer en dan deur 'n klient gegradeer is. 'n Bestelling sal outomaties as volledig gemerk word as dit nie gegradeer is nie en geen versoek vir wysiging binne 3 dae na die aflewering as afgehandel gestuur is nie. Ons moedig ons kliente en vryskutters aan om konflikte onder mekaar te probeer oplos. As dit om die een of ander rede misluk nadat u die Resolusiesentrum gebruik het of as u nie-toegelate gebruik op die werf ervaar, kan gebruikers Talentwerf se kliëntediensafdeling kontak vir hulp.

 

 1. Hantering van bestellings

 

 • Wanneer 'n kliënt 'n projek bestel, word die vryskutter per e-pos in kennis gestel, sowel as kennisgewings op die webwerf terwyl u by die rekening ingeskryf is.
 • Vryskutters moet die afleweringstyd wat hulle verskaf het, nakom wanneer hulle hul projekte skep. As u dit nie doen nie, sal die kliënt die bestelling kanselleer of 'n bestelling as laat merk en dit sal die vryskutter se gradering kan benadeel.
 • Vryskutters moet voltooide lêers en / of bewys van werk stuur met die knoppie Lewer voltooide werk (op die bestelling bladsy ) om die bestelling as afgelewer te merk.
 • Gebruikers is verantwoordelik vir die skandering van alle oorgedrade lêers vir virusse en malware. Talentwerf sal nie verantwoordelik gehou word vir enige skade wat mag voorkom as gevolg van virusse, malware of ander sagteware probleme nie.
 • Bestellings kan nie gekanselleer word gebaseer op die kwaliteit van die diens / materiaal wat deur die vryskutter gelewer word nie, indien die diens gelewer word soos beskryf in die projek-bladsy. Kliënte kan wel hul ondervinding met die vryskutter op die bestelbladsy beoordeel, insluitend die algehele vlak van dienskwaliteit wat ontvang is.
 • Kliënte moet Talentwerf se klientediensafdeling gebruik om hul besorgdheid en verlangde resolusie aan te spreek met betrekking tot die diens wat deur hul vryskutter verskaf word. Kliëntediens sal geen stappe doen rakende bestellings waar die kliente versuim het om hul vryskutter in kennis te stel van kwessies wat verband hou met die vryskutter se diens en sal handelaars toelaat om eers 'n besluit te gee. Dit sluit nie die nie-toegelate gebruik van Talentwerf in nie. Enige ongemagtigde gebruik van Talentwerf wat tydens 'n bestelling ondervind word, nadat dit deur ons kliëntediensspan hersien is, kan tot gevolg hê dat die bestelling gekanselleer word. Dit sluit in, maar is nie beperk nie tot; teistering, onwettige gedrag of ander oortredings van Talentwerf se diensbepalings. Talentwerf-kliëntediens sal bestellings kanselleer op grond van, maar nie beperk tot die volgende redes nie:

 

 • Aktiewe bestellings (nadat die kliënt hul vereistes voorlê en voordat die vryskutter op Talentwerf lewer )
 • Die vryskutter is meer as 24 uur laat en reageer nie, terwyl die bestelling as Laat gemerk is.
 • Gebruikers is beledigend teenoor die ander party deur dreigemente van lae graderings of gebruik van bestelmateriale (soos aantekeninge, persoonlike inligting) teen mekaar.
 • Gebruikers verskaf of sluit in kopiereg / handelsmerk inbreuk-makende materiaal as deel van die vereistes van die kliënt of die vryskutter se lewering.
 • Die gebruiker is nie meer 'n aktiewe Talentwerf-gebruiker as gevolg van die diensbepalings of die sluiting van hul rekening nie.
 • Die kliënt kliek Afgehandel voordat die bestelling as volledig gemerk is
 • Die vryskutter gebruik die Afleweringsisteem om die afleweringsdatum te verleng om die aangevraagde diens te voltooi sonder om die finale projek te voorsien aan kliënte.
 • Nota: Verskeie aangemelde oortredings sal lei tot permanente opskorting van u rekening. Die vryskutter lewer geen lêers en / of bewys van werk wat verband hou met die ooreengekome bestellingsvereistes nie.
 • Nota: Subjektiwiteit van die materiaal onder bespreking sal hersien word deur ons kliëntediensspan.
 • Die vryskutter versoek addisionele betalings, op of buite die Talentwerf-platform, deur die finale aflewering van dienste wat direk verband hou met die ooreengekome vereistes, te weerhou.
 • Die vryskutter hou die finale dienslewering terug vir ‘n goeie gradering.
 • Kliënte wat die Versoek hersieningsknoppie misbruik om meer dienste van vryskutters te kry as die ooreengekome vereistes.
 • Kliënte wat dreig om 'n beskadigende resensie te laat om meer dienste van die vryskutter te verkry wat nie verband hou met die ooreengekome vereistes nie.
 • Voltooide bestellings (na die bestelling gemerk is as volledig en voor die 14 dae beperking)
 • Gebruikers wat aangemeld is om kopiereg / handelsmerk inbreuk-makende materiaal te gebruik na verifikasie en wat kan bewys dat kliënte wat nie kommersiële gebruiksregte gekoop het nie en besig word om die materiaal kommersieel te gebruik.
 • Nota: Handelsbepalings word op die Projek-bladsy van die vryskutter gevind en kan nie terugwerkend ingesluit word sodra die bestelling vir meer as 14 dae voltooi is nie.
 • Talentwerf kliëntediens sal gevalle van bestelling afleweringsmanipulasie nagaan wat verhoed dat kliënte en vryskutters ten volle gebruik maak van dispuutprosedure wat dit moontlik maak om die bestelling as volledig gemerk te word.

 

 1. Terugbetalings

 

 • Talentwerf betaal nie outomaties betalings wat gemaak is vir gekanselleerde bestellings terug na u betalingverskaffer nie . Fondse van bestellings kansellasies word terugbetaal na die kliënt se saldo as krediet en is beskikbaar vir toekomstige aankope op Talentwerf. Fondse wat na u saldo van gekanselleerde bestellings terugbetaal word, sal nie verwerkingsfooie betaal nie
 • Daar sal fooie wees vir transaksies wat na betaling gekanselleer word. Dispute sal ook ‘n meegaande fooi hê, wat tans R50 per dispuut is met ‘n R3.50 kaartterugbetalingsfooi. Talentwerf is nie verantwoordelik vir enige ander fooie wat deur banke, die betaalplatform of ander partye gehef word wanneer kansellasies of dispute gemaak word nie. Die fooie is ook onderhewig aan verandering.
 • Om bedrog en misbruik te voorkom, beperk ons ​​die totale aantal kere wat gebruikers kan versoek om terugbetaling van 'n betaling verskaffer van hul rekening, wat onderhewig is aan hersiening deur ons kliëntediensspan. Sulke terugbetalings kan onderhewig wees aan 'n addisionele fooi. As enige verwerkingsfooie by aankoop gekoop is om 'n nuwe bestelling te skep, sal die verwerkingsfooie van daardie betaling nie saam met u deposito terugbetaal word nie.

 

 1. GEBRUIKERGEDRAG EN BESKERMING

Talentwerf stel mense in die wêreld in staat om te skep, te deel, te verkoop en te koop. Dienste wat op Talentwerf aangebied word, weerspieël die diversiteit van 'n groeiende Projek-ekonomie. Lede van die Talentwerf-gemeenskap kommunikeer en word betrek deur bestellings, sosiale media en Talentwerf se gemeenskapsforum. Talentwerf handhaaf 'n vriendelike, gemeenskapsgeesdriftige en professionele omgewing. Gebruikers moet aan die gees getrou bly terwyl hulle deelneem aan enige aktiwiteit of uitbreidings van Talentwerf. Hierdie afdeling het betrekking op die verwagte gedrag wat gebruikers moet nakom terwyl hulle met mekaar op Talentwerf werk. Om 'n oortreding van ons diensbepalings, gebruikers wangedrag, of navrae rakende u rekening te rapporteer, kontak asseblief diens@209.97.137.67 .

 

 • Om die gebruikers se privaatheid te beskerm, word gebruikersidentiteite anoniem gehou. Versoek of verskaffing van e-posadresse, Skype / IM gebruikersname, telefoonnommers of enige ander persoonlike kontakbesonderhede om buite Talentwerf te kommunikeer ten einde die Talentwerf-boodskapstelsel of Talentwerf-platform te omseil of te misbruik, word nie toegelaat nie. Geen persoonlike kontakbesonderhede mag op die projekikoon of in aanhangsels gekommunikeer word nie.
 • Enige nodige uitruil van persoonlike inligting wat nodig is om voort te gaan met ‘n transaksie, kan binne die bestelbladsy uitgeruil word. Talentwerf bied geen waarborg vir die vlak van diens wat aan kliente gebied word nie. U mag die geskilbeslegtingshulpmiddels wat u op die bestelbladsy verskaf het, gebruik.
 • Talentwerf bied nie beskerming vir gebruikers wat buite die Talentwerf-platform interaksie het nie.
 • Alle inligting en lêeruitruilings moet uitsluitlik op Talentwerf se platform uitgevoer word.
 • Ongeskikte, beledigende, onbehoorlike taal of gewelddadige boodskappe wat aan gebruikers gestuur word, sal nie geduld word nie en kan lei tot 'n rekeningwaarskuwing of die opskorting / verwydering van u rekening.
 • Die Talentwerf-mark is oop vir almal. Diskriminasie teen 'n gemeenskapslid gebaseer op geslag, ras, ouderdom, godsdienstige affiliasie, seksuele voorkeur of andersins is nie aanvaarbaar nie en kan lei tot die opskorting / verwydering van u rekening.

 

 1. Besoekers

 

 • Gebruikers wat met die doel om mededingende vryskutters te verwerp deur te bestel van mededingende dienste sal hul resensies verwyder of verdere rekeningstatusverwante aksies bepaal deur hersiening deur ons Veiligheidspan.
 • Gebruikers mag nie vorige kliënte of vryskutters met pespos bombardeer of versoek om die resensies te verwyder of te wysig of te kanselleer wat nie in lyn is met bestelling kansellasie of terugvoer-beleid nie.
 • Talentwerf hersien gevalle van terugbetalings en geskille deur die verskaffer van die verskaffer namens vryskutters. Alhoewel die resultate per geval sal verskil, werk ons ​​hard aan die oplossing van dispute in die vryskutter se guns. As die terugverhaling geval suksesval is, sal Talentwerf dele van of die volle inkomste terugbetaal aan vryskutters.

 

 1. Projekte

 

 • Gebruikers mag projekte aan kliëntediens rapporteer wat moontlik Talentwerf se diensbepalings oortree, gebaseer op die gerapporteerde Projek se herhalende ooreenkoms met bestaande projek (gedupliseerde projekte).
 • Talentwerf sal reageer op kennisgewings van beweerde kopiereg of handelsmerkskending. Ons eisprosedures vir Intellektuele Eiendom kan hier hersien word.
 1. Rapportering van oortredings
  • As u enige inhoud raaksien wat ons diensbepalings mag oortree, moet u dit aan ons rapporteer deur middel van die toepaslike kanale wat geskep is om die probleme te hanteer soos uiteengesit in ons diensbepalings. Alle gevalle word hersien deur ons Veiligheidspan. Om individuele privaatheid te beskerm, word die resultate van die ondersoek nie gedeel nie. U kan ons Privaatheidsbeleid hersien vir meer inligting.

 

 1. Oortredings

 

 • Gebruikers kan 'n waarskuwing op hul rekening ontvang vir oortredings van ons diensbepalings of enige wangedrag wat gebruikers gerapporteer het aan ons Veiligheidspan. 'n Waarskuwing sal na die gebruiker se e-posadres gestuur word en sal vir sodanige gebruiker op die werf vertoon word. Waarskuwings beperk nie rekeningaktiwiteit nie, maar kan veroorsaak dat u rekening vryskutterstatus verloor of permanent ongeskik word, gebaseer op die erns van die oortreding.
 • Nie-toelaatbare gedrag:

 

 • Volwassene Dienste & Pornografie - Talentwerf laat geen uitruil van volwasse georiënteerde of pornografiese materiaal en dienste toe nie.
 • Onvanpaste Gedrag en Taal - Kommunikasie oor Talentwerf moet vriendelik, konstruktief en professioneel wees. Talentwerf veroordeel boeliegedrag, teistering en haatspraak teenoor ander. Ons voorsien vir gebruikers 'n medium waarmee boodskappe gewissel word tussen individue en 'n stelsel om bestellings te gradeer.
 • “Phishing” en pespos- Talentwerf neem lede se sekuriteit baie ernstig op. Enige pogings om kwaadwillige inhoud te publiseer of te stuur met die bedoeling om 'n ander lid se rekening of rekenaar omgewing te benadeel, word streng verbied. Respekteer asseblief ons lede se privaatheid deur hul nie vir kommersiële doeleindes te kontak sonder hul toestemming nie.
 • Privaatheid en Identiteit - U mag nie ander mense se privaat en vertroulike inligting publiseer of plaas nie. Enige uitruil van persoonlike inligting wat benodig word vir die voltooiing van 'n diens moet op die bestelbladsy verskaf word. Vryskutters bevestig verder dat enige inligting wat hulle van die kliënt ontvang, wat nie publieke domein is nie, nie vir enige ander doel as vir die aflewering van die werk aan die kliënt gebruik sal word nie. Enige gebruikers wat buite Talentwerf met mekaar handel of kommunikeer, sal nie beskerm word deur ons diensbepalings nie.
 • Intellektuele eiendomsreg - Talentwerf sal reageer op kennisgewings van beweerde kopiereg- of handelsmerkskending en / of skending van derdeparty se diensbepalings. Ons eisprosedures vir Intellektuele Eiendom kan hier hersien word.
 • Bedrog / Onwettige Gebruik - U mag nie Talentwerf gebruik vir enige onwettige doeleindes of onwettige aktiwiteite doen nie.

 

 1. Misbruik en Pespos

 

 • Meervoudige Rekeninge - Om bedrog en misbruik te voorkom, word gebruikers beperk tot een aktiewe rekening. Enige bykomende rekening wat vasgestel word as geskep om riglyne te omseil, mededingende voordele bevorder, of die Talentwerf-gemeenskap te mislei, sal afgeskakel word. Die skep van massa rekeninge kan lei tot die verbanning van alle verwante rekeninge. Nota: enige oortredings van Talentwerf se diensbepalings sal rede gee vir die permanente opskorting van alle rekeninge.
 • Geteikende misbruik - Ons verdra nie gebruikers wat betrokke is by geteikende misbruik of teistering teenoor ander gebruikers op Talentwerf nie. Dit sluit in om nuwe meervoudige rekeninge te skep om lede deur middel van ons boodskap- of bestellingsstelsel te laster.
 • Verkooprekeninge - Jy mag nie Talentwerf-rekeninge koop of verkoop nie.

 

 1. Algemene bepalings.

 

 • Talentwerf behou die reg voor om enige rekening te vries of permanent te kanselleer weens die oortreding van diensbepalings of weens onwettige of onvanpaste gebruik van die werf of dienste.
 • Oortreding van Talentwerf se diensbepalings kan u rekening permanent laat verban.
 • Gebruikers met gedeaktiveerde rekeninge sal nie kan verkoop of koop op Talentwerf nie.
 • Gebruikers wat ons diensbepalings oortree het en vind hul rekening is gedeaktiveer, kan ons kliënteondersteuningspan kontak vir meer inligting oor die oortreding en status van die rekening.
 • Gebruikers moet hul rekeningeienaarskap deur kliëntediens verifieer deur materiaal te verskaf wat eienaarskap van daardie rekening bewys, sou dit aangevra word.
 • Vryskutters wie se rekeninge verban is, se verdiende inkomste sal na die veiligheidsperiode van 90 dae na volle verifikasie van eienaarskap van die betrokke rekening vanaf die dag van die laaste transaksie en onderhewig aan Talentwerf se goedkeuring, uitbetaal word.
 • Dispute moet hanteer word volgens Talentwerf se geskilbeslegtingshulpmiddels of deur Talentwerf Kliëntediens te kontak by diens@209.97.137.67. Talentwerf kan van tyd tot tyd veranderings aan die diensbepalings maak. Wanneer hierdie veranderinge aangebring word, sal Talentwerf 'n nuwe kopie van die diensbepalings op hierdie bladsy publiseer.
 • U verstaan ​​en stem saam dat indien u Talentwerf gebruik ná die datum waarop Talentwerf die diensbepalings verander het, dat dit u aanvaarding van die opgedateerde diensbepalings aandui.
 1. Gebruiker-genereerde inhoud

 

 • Gebruiker-genereerde inhoud verwys na die inhoud wat deur gebruikers bygevoeg is, in teenstelling met inhoud wat deur die werf geskep is. Alle inhoud wat deur Talentwerf deur ons gebruikers (kliënte en vryskutters) opgelaai is, is gebruiker-genereerde inhoud. Talentwerf keur nie gebruiker opgelaaide / geskepde inhoud vir toepaslikheid, oortredings van kopiereg, handelsmerke, ander regte of oortredings nie. Ons nooi almal om oortredings aan te meld tesame met bewys van eienaarskap soos toepaslik. Gerapporteerde oortredende inhoud kan verwyder of gedeaktiveer word.
 • Verder is Talentwerf nie verantwoordelik vir die inhoud, kwaliteit of vlak van diens wat deur die vryskutters verskaf word nie. Ons bied geen waarborg ten opsigte van die projekte, hul lewering, en enige kommunikasie tussen kliënte en vryskutters. Ons moedig gebruikers aan om voordeel te trek uit ons graderingsstelsel, ons gemeenskap en gesonde verstand in die keuse van toepaslike projekte-diensaanbiedings. Deur 'n diens te bied, onderneem die vryskutter dat hy / sy oor voldoende toestemmings, regte en / of lisensies beskik om te verskaf, te koop of te verkoop op Talentwerf. Vryskutters wat hul projekte/dienste aanlyn adverteer, moet voldoen aan die wette en diensbepalings van die advertensieplatform of relevante webwerf wat gebruik word om te adverteer. Versuim om dit te doen kan lei tot die verwydering van die projek en kan lei tot die opskorting van die vryskutter se rekening.
 • Vir spesifieke terme rakende intellektuele eiendomsregte en vir die rapportering van eise van kopieregskending of handelsmerkoortreding - sien asseblief ons Intellektuele Eiendom-afdeling wat 'n integrale deel van hierdie diensbepalings vorm. Let daarop dat dit ons beleid is in gepaste omstandighede om die rekeninge van gebruikers wat herhaalde oortreders is, te deaktiveer en / of te beëindig.

 

 1. Eienaarskap

 

 • Eienaarskap en beperkings: Tensy dit anders vermeld word op die vryskutter se projek-bladsy / beskrywing, wanneer die werk afgelewer word en onderhewig is aan betaling, word die kliënt alle intellektuele eiendomsregte toegeken, insluitende maar nie beperk nie tot kopiereg vir die werk wat deur die vryskutter gelewer word, en dat die vryskutter afstand doen van enige morele regte daarin. Die afgelewerde werk sal as werk-vir-huur beskou word. As die afgelewerde werk nie voldoen aan die vereistes vir werk-vir-huur of wanneer die kopieregwet nie van toepassing is nie, stem die vryskutter uitdruklik in om die kopiereg aan die kliënt toe te ken aan die aflewerende werk. Alle oordrag en toewysing van intellektuele eiendom aan kliënt sal onderhewig wees aan volle betaling vir die projek en die gelewerde werk mag nie gebruik word indien betaling vir enige rede gekanselleer word nie. Vir die verwydering van twyfel, in persoonlike werk (soos kunswerk, ontwerpwerk, verslaggenerering, ens.), sal die gelewerde werk die eksklusiewe eiendom van die kliënt wees, en die vryskutter gee alle regte, titels en belange in die gelewerde werk oor. Sommige projekte (insluitende vir persoonlike werk) hef bykomende betalings (deur Projek Ekstras) vir 'n kommersiële gebruikslisensie. Dit beteken dat indien u ‘n projek vir persoonlike gebruik koop, u alle regte sal besit wat u benodig vir sodanige gebruik, en die lisensie vir kommersiële gebruik nie benodig word nie. As u van plan is om dit te gebruik vir enige toepassing of ander oorweging, of vir enige doel wat direk of indirek verband hou met enige besigheid of ander onderneming wat vir wins bestem is, moet u die lisensie vir kommersiële gebruik deur 'n projek ekstra op Talentwerf koop en dus die breër regte wat u besigheidsgebruik dek bekom.
 • Vir Stemopname (voice over) projekte, wanneer die werk afgelewer word en betaling gemaak het, koop die koper basiese regte, wat beteken dat die koper 'n eenmalige fooi betaal sodat hulle die werk vir ewig en vir enige doel kan gebruik, behalwe vir advertensies, radio , televisie en internet kommersiële tydgleufe. As u van plan is om die stemopname te gebruik om 'n produk en / of diens (met die uitsondering van betaalde bemarkingskanale) te bevorder, moet u die Kommersiële Regte deur projek ekstras koop op Talentwerf. As u van plan is om die stemopname in radio-, televisie- en internet-advertensies te gebruik, moet u die volle uitsaairegte (uitkoop) deur projek ekstras koop op Talentwerf. Vir meer inligting oor die tipe uitkope, lees asseblief hieronder.
 • Verkopers bevestig verder dat enige inligting wat hulle van die koper ontvang, wat nie publieke domein is nie, vertroulik gehou word en nie gedeel of gebruik word vir enige ander doel as vir die aflewering van die bestelde werk aan die koper nie.
 • Verder stem gebruikers (beide kopers en verkopers) saam dat die inhoud gebruikers vrywillig skep / oplaai na Talentwerf, insluitend projek-tekste, foto's, video's, gebruikers name, gebruikersfoto's, gebruikersvideo's en enige ander inligting, insluitende die vertoning, tensy dit uitdruklik anders aandui is van afgelewerde werk, mag deur Talentwerf gebruik word vir geen vergoeding vir bemarking en / of ander doeleindes nie.

 

 1. Stemopname kommersiële uitkoop

 

 • By die aankoop van 'n stemopname projekte verleen die verkoper u 'n ewige, eksklusiewe, nie-oordraagbare wêreldwye lisensie om die gekoopte stemopname te gebruik (behalwe vir kommersiële, radio-, televisie- en internet-kommersiële tydgleuwe).
 • Deur die aankoop van 'n Kommersiële Regte (Uitkoop) met u bestelling, bied die verkoper u bykomend tot die basiese regte 'n lisensie om die stemopname te gebruik vir enige korporatiewe, promosie- en nie-uitsaaidoeleindes. Korporatiewe, promosie- en nie-uitsendingdoeleindes beteken enige besigheidsverwante gebruik om 'n wins of diens vir die produk te skep of te bevorder (met die uitsondering van betaalde bemarkingskanale), soos byvoorbeeld: video's opgelaai na maatskappye se webwerwe, sosiale netwerke of e-pos veldtogte, oudioboeke, podsending openings, en sluit streng die onwettige, immoreel of lasterlike uit.
 • Deur die aankoop van 'n volle uitsaairegte (uitkoop) met u bestelling, bied die verkoper u bykomende lisensies vir volle uitsending, insluitend internet-, radio- en TV-betaalde kanale, insluitende (by wyse van voorbeeld): televisie advertensies, radio advertensies, internet radio en musiek / video stroom platforms, en sluit streng die onwettige, immoreel of lasterlike uit.
 • Hierdie uitkoop is onderworpe aan Talentwerf se diensbepalings. Daar is geen waarborg, uitdruklik of geïmpliseer nie, met die aankoop van hierdie aflewering, insluitend met betrekking tot geskiktheid vir 'n spesifieke doel. Nie die verkoper of Talentwerf sal aanspreeklik wees vir enige eise, of toevallige, gevolglike of ander skade wat voortspruit uit hierdie lisensie, die aflewering of u gebruik van die aflewering nie.

 

 1. Kommersiële Gebruikslisensie

 

 • Deur 'n "Kommersiële Gebruikslisensie" met u bestelling te koop, gee die verkoper u 'n ewige, eksklusiewe, nie-oordraagbare wêreldwye lisensie om die gekoopte aflewering vir toegelate kommersiële doeleindes te gebruik. Alle intellektuele eiendomsregte van die gekoopte aflewering word hiermee aan u toegewys.
 • "Toegelate Kommersiële Doeleindes" beteken enige besigheidsverwante gebruik, soos advertering, promosie, skep van webbladsye, integrasie in produk, sagteware of ander besigheidsverwante instrumente, ensovoorts en sluit die onwettige, immorele of lasterlike gebruik daarvan uit. Hierdie lisensie is onderworpe aan Talentwerf se diensbepalings. Daar is geen waarborg, uitdruklik of geïmpliseer nie, met die aankoop van hierdie aflewering, insluitend met betrekking tot geskiktheid vir 'n spesifieke doel. Nie die verkoper of Talentwerf sal aanspreeklik wees vir enige eise, of toevallige, gevolglike of ander skade wat voortspruit uit hierdie lisensie, die aflewering of u gebruik van die aflewering nie.

 

 1. Vrywaring van waarborge

 

 • JOU GEBRUIK VAN DIE WEBBLAD, HIERDIE INHOUD EN ENIGE DIENSTE OF ITEMS VERKRY DEUR DIE WEBBLAD IS OP JOU EIE RISIKO. DIE WEBBLAD, HIERDIE INHOUD EN ENIGE DIENSTE OF ITEMS WAT DEUR DIE WEBBLAD WORD VERKRY, IS OP 'N SOOS IS' EN 'SOOS BESKIKBAAR' BASIS, SONDER ENIGE WAARBORGE VAN ENIGE AARD, UITDRUKLIK OF INGESLOTE. NIE TALENTWERF OF ENIGE PERSOON WAT MET TALENTWERF GEASSOSIEER WORD, GEE ENIGE WAARBORG OF VERTEENWOORDIGING MET BETREKKING TOT DIE VOLLEDIGHEID, SEKURITEIT, BETROUBAARHEID, KWALITEIT, AKKURAATHEID OF BESKIKBAARHEID VAN DIE WEBWERF.
 • DIE VOORGESTELDE BEPALING GEEN WAARBORGE WAT NIE ONDER TOEPASSELIKE REGTE UITGESLUIT OF BEPERK NIE.

 

 1. Beperking op Aanspreeklikheid

 

 • IN GEEN GEVAL SAL TALENTWERF, SY AFFILIATE OF HUL LISENSIEURS, DIENSVERSKAFFERS, WERKNEMERS , AGENTE, BEAMPTES OF DIREKTEURE AANSPREEKLIK GEHOU WORD VIR SKADE VAN ENIGE AARD, ONDER ALGEMENE REGTE TEORIE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET U GEBRUIK, OF ONVERMOE OM TE GEBRUIK, DIE WEBWERF, ENIGE WEBWERF WAT DAARAAN GEKOPPEL IS, ENIGE INHOUD OP DIE WEBWERF OF ANDER WEBWERFE OF ENIGE DIENSTE OF ITEMS VERKRY DEUR DIE WEBWERF OF ANDER WEBWERFSTUKKE, INSLUITEND ENIGE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIALE, GEVOLGLIKE, TOEVALLIGE OF PUNITIEWE SKADE, INSLUITEND MAAR NIE BEPERK TOT PERSOONLIKE BESERING, PYN EN LYDING, EMOSIONELE SKADE, VERLIES VAN INKOMSTE , VERLIES VAN WINS, VERLIES VAN BESIGHEID OF VERWAGTE SPAARGELD, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WELWILLENDHEID, VERLIES VAN DATA EN/OF VEROORSAAK DEUR (INSLUITEND NALATIGHEID), VERBREKING VAN KONTRAK OF ANDERSINS, SELFS AL IS DIT VOORSIENBAAR.
 • DIE VOORAFGAANDE AFFEKTEER NIE ENIGE AANSPREEKLIKHEID WAT NIE UITGESLUIT KAN WORD OF BEPERK WORD ONDER TOEPASLIKE WETTE NIE.

 

 1. Ander geskille met gebruikers

 

 • U erken en stem in dat indien 'n dispuut tussen u en 'n ander gebruiker ontstaan ​​ten opsigte van enige projek dat u eers sal probeer om enige verskille wat u met betrekking tot sodanige projek het, op te los, insluitende die kwaliteit van die dienste wat verskaf word .
 • As u voortgaan om enige probleme of verskille met betrekking tot 'n geskil met 'n ander gebruiker ten opsigte van 'n projek te hê, moedig ons u aan om ons te kontak soos uiteengesit in die klousule getiteld "Kontak ons".
 • By ontvangs van 'n geskil het Talentwerf die reg om die vryskutter en die klient te versoek om dokumentasie ter ondersteuning van hul eis of posisie ten opsigte van die geskil te verskaf. U stem in dat Talentwerf die absolute diskresie het om enige dokumente te aanvaar of te verwerp. U erken ook dat Talentwerf nie 'n geregtelike of alternatiewe geskilbeslegtingsinstelling is nie en dat ons die bepalings slegs as 'n gewone redelike persoon sal maak. Daarbenewens waarborg ons nie dat die dokumente wat deur die partye by die geskil verskaf word, waar, volledig of korrek sal wees nie en u stem in om dit skadeloos te stel en (tot die maksimum mate wat deur die wet toegelaat word) Talentwerf en enige van ons vennote skadeloos te hou teen enige skade of aanspreeklikheid wat u mag ly as gevolg van enige dokumentasie of materiaal wat later vals of misleidend gevind word.
 • In verband met geskille met enige ander gebruiker van die Webwerf, stem u hiermee in om vrylating van enige en alle eise, eise en skadevergoeding, werklike en gevolglike vrywaring van alle soorte en aard, bekend en onbekend, wat verband hou met so 'n dispuut , ons bepalings en / of vir ander geskille.
 • Die Talentwerf Gedragskode is van toepassing op al die dienste wat deur Talentwerf aangebied word. Dit word deur u ooreengekom dat u elke poging sal maak tot billikheid en net redelike en regverdige eise / aanbiedinge oor u dispuut sal plaas. Geen gedrag ten opsigte van dreigemente, afpersing, intimidasie of aansporing van gebruikers om positiewe terugvoering/graderings te laat sal geduld word nie, veral enige weiering om aflewerings of betaling in ruil vir positiewe terugvoer te verskaf nie.
 1. Geskille met ons

 

 • Indien daar 'n dispuut tussen die gebruiker en 'n vryskutter ontstaan, is ons doel om u dispuut dadelik aan te spreek en indien dit nie self tot u bevrediging oplos nie, kan u die saak met ons opneem. Ons raai u aan om ons direk te kontak om 'n ‘n dispuutproses aanhangig te maak by diens@209.97.137.67
 • Vir enige eis kan Talentwerf kies om die geskil op 'n koste-effektiewe manier op te los deur bindende nie-verskyninggebaseerde arbitrasie. Indien Talentwerf arbitrasie kies, sal sodanige arbitrasie deur 'n gevestigde alternatiewe geskilbeslegting-verskaffer ingewin word, wat deur u gekies word uit 'n paneel van verskaffers wat Talentwerf aan u sal voorsien. Die verskaffer en die partye moet aan die volgende reëls voldoen: a) die arbitrasie sal telefonies, aanlyn en / of uitsluitlik op geskrewe voorleggings geskied, die spesifieke wyse sal gekies word deur die party wat die arbitrasie begin; b) die arbitrasie sal nie enige persoonlike voorkoms van die partye of getuies behels nie, tensy andersins deur die partye onderling ooreengekom; en c) enige uitspraak oor die toekenning wat deur die arbiter gelewer word, kan in enige hof met bevoegde jurisdiksie ingeskryf word.
 • Alle eise wat u teen die vryskutter bring, moet opgelos word ooreenkomstig die bepalings van hierdie ooreenkoms. Alle eise wat in stryd met hierdie ooreenkoms wat geliasseer word of in stryd gebring word, sal as onbehoorlik geliasseer word en as 'n oortreding van hierdie ooreenkoms gesien word. Indien u 'n eis in stryd met die bepalings van hierdie ooreenkoms aanhangig maak, kan Talentwerf sy regskoste en -koste (insluitend interne prokureurs en hofkostes) verhaal, mits Talentwerf u skriftelik in kennis gestel het van die onbehoorlik ingediende eis en u versuim het om die eis dadelik te onttrek.
 • U stem in dat u nie enige eise wat ingevolge hierdie gebruikersooreenkoms voortspruit, op 'n klas of ander verteenwoordigende grondslag sal uitoefen nie en sal nie probeer om enige arbitrasie of aksie hieronder met enige ander proses te koördineer of te konsolideer nie.
 • As enige vordering deur of teen u aangegaan word onder enige bepaling van enige bankrotskaps- of insolvensiereg, sal Talentwerf geregtig wees om alle redelike koste of uitgawes (insluitende redelike regskoste en uitgawes) wat aangegaan is in verband met die afdwinging van hierdie ooreenkoms, te verhaal.
 • Talentwerf se versuim om op te tree met betrekking tot 'n oortreding deur u of ‘n ander, verwerp nie ons reg om op te tree met betrekking tot latere of soortgelyke oortredings nie.

 

 1. Vryskuts Gedragskode

 

 • Talentwerf het 'n verpligting om sy besigheid te bedryf ooreenkomstig alle toepaslike reëls, regulasies en wette. Ons is daartoe verbind om teenoor alle gebruikers op te tree op 'n manier wat vertroue en respek behou. Hierdie kode is bedoel as 'n riglyn om ons webwerf toepaslik te gebruik en moet te alle tye gevolg word. Oortredings van hierdie kode word hanteer volgens ons oortredingsbeleid, sal lei tot dissiplinêre optrede, onder andere die sluiting van rekeninge. Enige vrae rakende hierdie kode moet gerig word aan Talentwerf se Klientediens waar ons bykomende inligting rakende die korrekte prosedure (e) kan verskaf, en enige probleme wat u mag hê, aanspreek.

 

 1. Gebruiker se Persoonlike Gedragskode

 

 • Die Gebruiker sal eties en met integriteit optree.
 • Die Gebruiker sal voldoen aan al Talentwerf se beleide.
 • Die Gebruiker sal die regte van alle gebruikers respekteer.
 • Die Gebruiker sal nie vertroulike inligting misbruik nie, of aan enige ander onwettige praktyk deelneem nie.
 • Die Gebruiker sal rekening hou met gebruikers se belange, regte en veiligheid.
 • Die Gebruiker sal nie lastig val, boelie of diskrimineer nie.
 • Die Gebruiker sal nie my eie of enige ander identiteit vervals nie en ek sal ware en korrekte inligting verskaf.
 • Die Gebruiker sal nie probeer om betalings buite die perseel te kommunikeer of te ontvang nie.
 • Die Gebruiker sal nie saamstem om werk te doen wat ek nie kan doen nie.

 

 1. Gebruikerinhoud

 

 • Die Gebruiker is verantwoordelik vir die inhoud wat ek pos op Talentwerf en:
 • Die Gebruiker sal nie inhoud plaas wat inbreuk maak op enige kopiereg of ander intellektuele eiendomsregte nie.
 • Die Gebruiker sal nie inhoud plaas wat enige wet of regulasie oortree nie.
 • Die Gebruiker sal nie inhoud wat lasterlik is, plaas nie.
 • Die Gebruiker sal nie inhoud plaas wat obseen is, of kinderpornografie bevat nie.
 • Die Gebruiker sal nie inhoud plaas wat onvolledige, vals of onakkurate inligting oor enige persoon bevat nie.
 • Die Gebruiker sal nie inhoud plaas wat enige virusse of programmeringsroetines bevat wat bedoel is om enige stelsel te beskadig nie.
 • Die Gebruiker sal nie inhoud plaas wat aanspreeklikheid vir Talentwerf skep of sy besigheidsbedrywighede of reputasie benadeel nie.

 

 1. Vertroulikheid

 

 • Die Gebruiker sal vertroulikheid en privaatheid respekteer.
 • Die Gebruiker sal nie inligting of dokumente wat ek verkry het, openbaar maak nie, behalwe soos vereis deur die wet of waar goedkeuring deur Talentwerf gegee word.
 • Die Gebruiker sal nie ander Talentwerf-gebruikers vir hul privaat kontakbesonderhede vra nie en sal net met hulle kommunikeer deur middel van amptelike webblad funksies.
 1. Bedrog

 

 • Die Gebruiker sal nie bedrog pleeg nie.
 • Die Gebruiker sal nie meervuldige rekeninge skep nie.
 • Die Gebruiker sal nie die webwerf gebruik om geld onwettig oor te dra nie.
 • Die Gebruiker sal nie die werf gebruik om vals terugvoer te genereer nie.

 

 1. Kommunikasie

 

 • Die Gebruiker sal oordrywing, neerhalende opmerkings en onvanpaste verwysings vermy.
 • Die Gebruiker sal nie aan persoonlike aanvalle, negatiewe of ander onbillike kritiek en enige onprofessionele gedrag deelneem nie.

 

 1. Aanbieding

 

 • Die Gebruiker sal nie onderbreek om gelde te vermy nie.
 • Die Gebruiker sal nie deelneem aan projekte wat onwettige gedrag insluit nie.

 

 1. Pespos of advertensies

 

 • Die Gebruiker sal nie my webwerf of diens met pespos of advertensies adverteer nie, tensy dit andersins toegelaat word nie.

 

 1. Interpretasie
  • Die hoofopskrifte is vir verwysingsdoeleindes en omskryf, beskryf, beperk of affekteer op geen wyse die bestek of werking van ‘n bepaling of afdeling nie.

 

 1. Onderskeibaarheid en deelbaarheid

 

 • Die bepalings hierin vervat is onderskeibaar en indien enige bepaling hierin vervat as ongeldig of onafdwingbaar verklaar word deur ‘n bevoegde liggaam sal daardie bepaling gewysig of verwyder word en die oorblywende bepalings sal steeds geldig en afdwingbaar bly.

 

 1. Kubersekuriteit
  • Die Gebruiker moet by bewuswording onmiddelik die Webtuiste in kennis stel indien hul eie rekening, die Webtuiste or die Webtuiste se dienste geraak word deur onregmatige toegang of enige ander kubersekuriteitsinbraak.
  • Die Gebruiker moet alle redelike stappe neem om die onregmatige toegang of kubersekuriteitsinbraak te beperk of potensiële skade en/of werklike skade te beperk.
  • Die Gebruiker is verantwoordelik vir die beskerming van hul wagwoord.
  • Die Webtuiste en eienaars van die Webtuiste is nie aanspreeklik vir enige verlies of skade gelei deur onregmatige toegang wat ontstaan weens die Gebruiker se versuim om hul wagwoord te beskerm nie.

 

Talentwerf se privaatheidsbeleid

Laaste Opgedateer: Desember 2017

Lees asseblief hierdie beleid sorgvuldig om ons beleid en praktyke rakende u inligting te verstaan ​​en hoe ons dit sal hanteer. As jy nie toestem tot ons beleid en praktyk nie, kan u nie Talentwerf ("Webwerf") gebruik nie. Deur hierdie webwerf te besoek of te gebruik, stem jy in tot hierdie privaatheidsbeleid. Hierdie beleid kan van tyd tot tyd verander. Jou voortgesette gebruik van hierdie webwerf, nadat ons veranderinge aangebring het, word beskou as goedkeuring vir hierdie veranderinge, so wees asseblief seker om die riglyne vir opdaterings te kontroleer.

 1. Minderjariges

 

 • Ons webwerf is nie bedoel vir persone onder 18 jaar nie.
 • Niemand onder die ouderdom van 18 mag enige persoonlike inligting op of op die webwerf verskaf nie.
 • Ons versamel nie bewustelik persoonlike inligting van kinders onder 18 jaar nie. Indien u onder 18 is, moet nie enige inligting op hierdie webwerf of deur enige van sy funksies gebruik of verskaf nie, enige aankope maak deur die webwerf nie, gebruikmaak van enige van die interaktiewe of publieke kommentaar kenmerke van hierdie webwerf of enige inligting oor uself aan ons verskaf, insluitend u naam, adres, telefoonnommer, e-pos adres of enige skermnaam of gebruikersnaam wat u mag gebruik.
 • Indien ons bewus word van inligting van ‘n persoon onder 18 wat deur ons ontvang of versamel is sonder ‘n ouer(s) se toestemming, sal ons die inligting uitvee. Indien jy dink dat ons enige inligting van of oor 'n kind onder 18 kan hê, kontak ons ​​by diens@Talentwerf.co.za

 

 1. Die kort weergawe

 

 • By Talentwerf gee ons om oor jou privaatheid. Ons verkoop nie u persoonlike inligting aan derde partye nie. Ons openbaar dit nie aan ander behalwe as dit nodig is om u te voorsien van die dienste van die Talentwerf webwerf, wat beteken dat u die inligting dit wat u op die webwerf wil deel, koop, verkoop, betaal vir produkte, resensies pos en so aan.
 • Ons versamel inligting wat u vrywillig deel met ander gebruikers, en ook algemene tegniese inligting wat outomaties word versamel deur ons stelsels, soos IP-adres, webblaaier inligting en “cookies” om u 'n beter gebruikerservaring en 'n meer persoonlike webblaai ervaring te gee.
 • Inligting wat jy verskaf met die registrasieproses sal privaat en veilig bly - insluitend jou kontakbesonderhede.
 • Inligting wat jy kies om op die webwerf te publiseer (foto's, video's, teks, musiek, resensies, aflewerings) - is nie meer privaat nie, net soos enige inligting wat jy aanlyn publiseer.
 • Tegniese inligting wat versamel word deur ons stelsels, of derde party stelsels, kan outomaties gebruik word vir webwerf-operasie, optimalisasie, “analytics”, inhoudsbevordering en verbetering van gebruikerservaring. Ons kan u inligting gebruik om u te kontak - om aanbiedings en algemene opdaterings aan te bied, maar ons sal nie enige ander persoon, insluitende verkopers en kopers, laat kontak maak met u nie, behalwe deur u gebruikersnaam.

Bogenoemde is net die hoogtepunte. Ons moedig u aan om meer te lees oor inligting wat ons versamel, hoe ons dit gebruik, om te verstaan ​​wat die betekenis van “cookie” is (nee, jy kan dit nie eet nie) en meer in die lang en vervelige weergawe van ons privaatheidsbeleid hieronder.

Die langer weergawe

Talentwerf respekteer jou privaatheid en is daartoe verbind om die persoonlike inligting van sy gebruikers te beskerm - kopers, verkopers en besoekers op die webwerf ("gebruikers"). Ons glo dat u die reg het om ons praktyke te leer ken met betrekking tot die inligting wat ons mag insamel wanneer u ons webwerf besoek (http://www.Talentwerf.co.za) (die "Webwerf"). Hierdie beleid verduidelik ons ​​privaatheidspraktyke vir die webwerf en dienste wat deur Talentwerf verskaf word. Deur toegang tot en / of die gebruik van die webwerf en die verwante webwerwe, toepassings, dienste, goedere en / of registrasie vir 'n Talentwerf-rekening, stem jy in tot die bepalings en voorwaardes van hierdie privaatheidsbeleid, insluitende ons versameling, gebruik, openbaarmaking, verwerking en behoud van u persoonlike inligting. U kan ook leer hoe om die deel van inligting in hierdie beleid te beperk.

 1. Inligting wat ons versamel

 

 • Wanneer u op die webwerf registreer, vra ons u om sekere persoonlike inligting, insluitende 'n geldige e-posadres, plek en gebruikersnaam, te verskaf. Ons kan addisionele inligting, soos fisiese adres en bykomende verifikasie-inligting, versamel om u te voorsien van die dienste wat u benodig (soos betaling of onttrekking van fondse, fisiese goedere stuur) of om die integriteit van die mark te verseker (byvoorbeeld die voorkoming van bedrog). Ons versamel inligting om beter dienste en ‘n verbeterde gebruikerservaring aan al ons gebruikers te bied.
 • Daarbenewens versamel ons inligting terwyl u toegang het tot, blaai, sien of andersins die webwerf gebruik. Met ander woorde, wanneer u toegang tot die webwerf het, is ons bewus van u gebruik van die webwerf en kan u die inligting wat verband hou met sodanige gebruik versamel, versamel en opneem, insluitend inligting oor geo-plek, IP-adres, toestel- en verbindingsinligting, blaaierinligting en web-log inligting, en alle kommunikasie wat deur gebruikers deur die webwerf aangeteken is. Ons gebruik hierdie inligting om gebruikerservaring te verbeter, jou blaaierervaring te verpersoonlik, asook om die webwerf te monitor vir bedrog en onvanpaste inhoud of gedrag. Ons kan ook aanvullende inligting verkry van derde partye, soos demografiese en navigasie data.
 • Om jou aanlyn-ervaring by Talentwerf te verbeter, het ons ook indrukverslaggewing geïmplementeer. Terwyl u ons advertensies sien, kan ons gebruikers GUI (“Global Unique Identifier”), http versoek data versamel, gebruikers agent, IP adres, gasheer, URL, land / kontinent waaruit versoek gemaak is, blaaierinligting, toestel / bedryfstelsel / bedryfstelsel weergawe versamel.
 • Sodra jy registreer, word jou gebruikersnaam en bykomende inligting aangaande jou aktiwiteit openbaar gemaak en is dit vir alle gebruikers van die webwerf sigbaar. Hierdie inligting sluit in foto's wat jy oplaai, jou gepubliseerde portefeulje, graderings en addisionele inligting wat jy mag verkies om by jou profiel te voeg.

 

 1. Hoe versamel ons inligting?

 

 • U voorsien ons direk van die inligting wat ons versamel. U doen dit deur die registrasiebesonderhede op die webblad in te vul, en deur addisionele inligting vrywillig te plaas en te deel. Dit kan inligting bevat oor verkopers en hul projekte, gebruikers se ligging, deel van portefeulje, graderings en terugvoer deur kopers en enigiets wat u kies om by u gebruikersprofiel te voeg. Ons versamel ook tegniese inligting indirek en outomaties deur ons stelsels. Hierdie inligting kan insluit jou internetprotokol (IP) adres, sagtewarekonfigurasie, bedryfstelsel en gebruik van “cookies” (“cookies” is klein lêers wat van ons na u rekenaar gestuur word en soms terug). “Cookies” help ons uiteindelik om jou navigasie en gemak van ons webwerf te verbeter. “Cookies” bevat geen persoonlike inligting nie. U kan meer inligting oor “cookies” vind in hierdie beleid hieronder, onder “cookies” en plaaslike berging.

 

 1. Hoe gebruik ons ​​die inligting wat ingesamel is?

 

 • Ons gebruik slegs persoonlike inligting soos toepaslik om u van gehalte diens en sekuriteit te voorsien. Byvoorbeeld, ons mag die inligting wat van u ingesamel is gebruik om u identiteit te verifieer. Ons kan ook hierdie inligting gebruik om u rekening te vestig en op te stel, 'n wagwoord te verifieer of weer uit te reik, u aktiwiteit aan te meld en u van tyd tot tyd te kontak. Die inligting help ons om ons dienste aan u te verbeter, u blaaierervaring aan te pas en u in te lig oor addisionele produkte, dienste of promosies van Talentwerf wat vir u van belang kan wees. Daarbenewens help hierdie inligting ons om enige bedrieglike aktiwiteite en ander onvanpaste aktiwiteite op te spoor en inhoud integriteit te monitor. As u u rekening met ons deaktiveer, sal ons u inligting op lêer hou, maar dit slegs gebruik om aan regulatoriese vereistes te voldoen en u kan af en toe kontak met die opsie om u rekening te heraktiveer. Ons sal u toestemming vra voordat ons u inligting gebruik vir 'n ander doel as dié wat in hierdie privaatheidsbeleid uiteengesit word. Ons kan u persoonlike inligting verwerk op 'n bediener buite die land waarin u woon.
 • Ons behou inligting so lank as wat nodig is en relevant is vir ons bedrywighede. Daarbenewens kan ons persoonlike inligting van geslote rekeninge behou om aan die wet te voldoen, bedrog te voorkom, enige gelde wat verskuldig is te monitor, geskille op te los, probleme op te los, om enige ondersoek te help, ons webwerfbepalings af te dwing en ander aksies wat deur die wet toegelaat word, te doen.

 

 1. Deel van persoonlike inligting met derde partye

 

 • Ons verkoop of verkoop nie u persoonlike inligting aan derde partye vir hul bemarkingsdoeleindes sonder u uitdruklike toestemming nie.
 • Ons kan jou persoonlike inligting kombineer met inligting wat ons versamel of verkry van ander maatskappye en gebruik om ons dienste, inhoud en advertensies te verbeter en te verpersoonlik. As u nie bemarkingskommunikasie van ons wil ontvang nie, kan u inteken deur die skakel wat aan elke kommunikasie gekoppel is of deur 'n e-pos aan optout@Talentwerf.com te stuur.
 • Ons kan u persoonlike besonderhede aan derde partye verskaf, net om die webwerf te bedryf en bedrog en onwettige aktiwiteite te voorkom, soos hieronder uiteengesit:
 • aan diensverskaffers met die doel om u rekening oop te maak, te bedryf en te bedien (voorbeeld - betalingverskaffers, CRM-stelsels, posstelsels of tegniese konsultante);
 • reageer op 'n dagvaarding of hofbevel, regsproses of regulerende owerhede; en
 • om te beskerm teen bedrog, ongemagtigde transaksies (soos geldwassery), eise of ander laste. Ons versamel nie kredietinligting nie; maar laat ons betaalverskaffers inligting insamel vir die doel om betalings van kopers op die webwerf te versamel of betalings aan verkopers op die webwerf te stuur. Ons word nie blootgestel aan die betalingsinligting wat aan ons betaalverskaffers verskaf word nie, en hierdie inligting is onderworpe aan die privaatheidsbeleid wat van toepassing is op die betalingverskaffer.

 

 1. “Cookies” en Plaaslike berging

 

Wanneer u die webwerf besoek, kan ons wêreldwye tegnologieë gebruik, soos "Cookies" (of soortgelyke tegnologieë) wat sekere inligting op u rekenaar stoor en wat ons onder andere toelaat om outomaties aan te meld by die webwerf. Dit maak jou blaaie baie meer gerieflik en moeiteloos en laat ons toe om gebruikerservaring te toets en jou gepersonaliseerde blaai of promosies te bied. “Cookies” (wat html-lêers, Flash-lêers of ander tegnologie kan wees) is tekslêers wat gebruikersvoorkeure en -aktiwiteite help stoor. Die webwerf gebruik “cookies” om statistiese data te versamel oor die gebruik daarvan, om die webwerf se funksionaliteit aan te pas om persoonlike voorkeure aan te pas en om te help met verskeie aspekte van die webwerfoperasie. Hierdie lêers bevat 'n verskeidenheid inligting, soos inligting oor webwerwe wat deur jou besoek is, die tydsduur van jou besoek vir sekere webwerwe, data oor hoe jy sekere webwerwe besoek het, die omvang en aard van die webwerwe, areas waarna jy gekyk het en addisionele inligting.

 

 1. Blokkering van “cookies”

 

U kan u blaaier stel om alle “Cookies” te blokkeer, insluitende “cookies” wat verband hou met ons dienste, of om aan te dui wanneer “cookies” deur ons ingestel word. Inligting oor die verwydering of beheer van “Cookies” is ook beskikbaar by www.aboutcookies.org (let op dat hierdie webwerf nie deur Talentwerf verskaf word nie en ons kan dus nie die akkuraatheid, volledigheid of beskikbaarheid daarvan verseker nie). Dit is belangrik om te onthou dat baie van ons dienste moontlik nie behoorlik kan funksioneer as u “cookies” gedeaktiveer is nie. “Cookies” kan byvoorbeeld, in sekere gevalle, u spaar van die noodsaaklikheid om gebruikersname en wagwoorde in te voer en sessie kontinuïteit toe te laat.

 

 1. Sekuriteit

Ons sorg baie goed vir die handhawing van die veiligheid van die webwerf en u inligting, en om ongemagtigde toegang daartoe te voorkom deur middel van industriële standaard tegnologie en interne prosedures. Ons waarborg egter nie dat ongemagtigde toegang nooit sal plaasvind nie.

Gebruikers wat op die webwerf geregistreer het, stem in om hul wagwoord in streng vertroue te hou en nie so 'n wagwoord aan enige derde party bekend te maak nie.

 1. Derdeparty-webwerwe

Terwyl u die webwerf gebruik, kan u skakels na derdeparty-webwerwe ondervind. Talentwerf is nie verantwoordelik vir hierdie webwerwe nie en het geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid hoegenaamd ten opsigte van privaatheidsaangeleenthede of enige ander wettige aangeleentheid ten opsigte van sulke webwerwe nie. Ons moedig u aan om die privaatheidsbeleid en die gebruiksvoorwaardes of -dienste van sulke webwerwe sorgvuldig te lees. Ons gebruiksvoorwaardes en ons privaatheidsbeleid is slegs van toepassing op inligting wat deur ons versamel is in ooreenstemming met hierdie beleid.

 1. Dateer u inligting op

 

 • Ons neem stappe om te verseker dat die persoonlike inligting wat ons versamel akkuraat en op datum is, en ons bied u die geleentheid om u inligting deur u rekeningprofielinstellings op te dateer. As u glo dat u inligting op enige manier verkeerd of onakkuraat is, laat ons asseblief dadelik weet. Ons sal seker maak dat ons die aangeleentheid ondersoek en enige onakkuraathede so gou moontlik regstel of dit moontlik maak om dit vinnig op te dateer, of om dit uit te vee, tensy ons die inligting vir wettige sake of regsdoeleindes moet hou. Wanneer u u persoonlike inligting opdateer, kan ons u versoek om u identiteit te verifieer voordat ons op u versoek kan optree. As u om enige rede 'n probleem het met die verwydering van u persoonlike inligting, kontak asseblief Talentwerf se Kliëntediens by diens@209.97.137.67 . Ons sal redelike pogings aanwend om sulke inligting te verwyder volgens enige toepaslike privaatheidswette.
 • U kan u persoonlike inligting hersien en verander deur u in die webwerf in te teken en u rekeningprofielbladsy te besoek.
 • U kan ook 'n e-pos stuur by diens@209.97.137.67 om toegang te verkry tot enige persoonlike inligting wat u aan ons verskaf het, of om dit reg te stel of verwyder. Ons kan u persoonlike inligting nie verwyder nie, behalwe deur ook u gebruikersrekening te skrap. Ons mag nie 'n versoek akkommodeer om inligting te verander as ons glo dat die verandering enige wet of wetlike vereiste sal oortree of die inligting verkeerd sal maak nie.
 • As u u Gebruiker-genereerde inhoud ("UGC"), soos omskryf in die Talentwerf-diensbepalings, uit die webwerf verwyder, kan afskrifte van u UGC sigbaar bly in gekaste en argiefbladsye, of dalk gekopieer of gestoor word deur ander webwerfgebruikers. . Behoorlike toegang tot en gebruik van inligting wat op die webwerf verskaf word, insluitend UGC, word beheer deur ons diensbepalings.

 

 1. Wysigings aan die Privaatheidsbeleid

Ons behou die reg voor om hierdie beleid te eniger tyd te verander, so besoek asseblief hierdie bladsy gereeld.

Wysigings aan hierdie privaatheidsbeleid is effektief vanaf die "Laaste Opgedateer" en u voortgesette gebruik van die webwerf na die laaste opdateringsdatum sal dui op aanvaarding van die beleid, en dus ‘n bindende ooreenkoms wees.

 1. Korporatiewe Verandering

As ons deur 'n besigheidsoorgang gaan, soos 'n samesmelting, verkryging, bankrotskap of die verkoop van al of 'n gedeelte van ons bates, kan u inligting onder die bates oorgedra word.

 1. Het u enige vrae?

As u enige vrae (of kommentaar) aangaande hierdie Privaatheidsbeleid het, stuur 'n e-pos na diens@209.97.137.67, en ons sal binne 'n redelike tydraamwerk antwoord.