Ek is ‘n Professionele rekenmeester en bied boekhou dienste vir klein besighede aan. Dienste sluit in: Prosesering van lone en salarisse; LBS en WVF berekening en indiening; Jaarlikse indienings by  die Vergoedingskommissaris; BTW berekening en indiening; Jaarlikse indienings by CIPC; Voorbereiding van jaarlikse finansiele inligting vir die opstel van finansiële state; Berekening en indiening van inkomste belsating vir individue en maatskappye. Vir meer inligting kan jy my kontak by kruger.boekhouer@gmail.com