Ek maak seker dat jou manuskrip gereed is vir publikasie deur spelling, punktuasie, grammatika, spasiëring en styl na te gaan en sorg dat dit korrek is.