Bemarkingsveldtog op ’n verkseidenheid sosiale platforms soos Facebook of Twitter. Dit word gedoen deur die bestuur van hierdie blaaie deur middel van plasings met spesfieke inhoud, foto’s en skakels.

Die doel hiermee is om die potensiële kliënte bewus te maak van die ondernemining en die produkte of dienste wat gelewer word. Dit bevorder interaksie tussen die ondermening en die klient bewerkstellig besoeke aan die betrokke webtuiste en direkte kontak.

Verskeie bemarkingsopsies en trategië is beskikbaar en onderhandelbaal.