Take wat ek kan verrig sluit die volgende in:

  • Vertaling (Engels na Afrikaans, Afrikaans na Engels, Duits na Engels)
  • Taalversorging (Engels & Afrikaans)
  • Proeflees
  • Tikwerk
  • Transkripsie

Tariewe en ure spandeer wissel van projek tot projek. Kontak my dus vir ‘n kwotasie!