1. Tikwerk vanaf geskrewe dokumente
  2. Opstel van CV’s