Ek bied die volgende :

Opstel van kontrakte vir besighede of persoonlike gebruik. 

Opstel van CV’s. 

Tikwerk vanaf dokumente. 

Proeflees en redigeering. 

Vertaaling van dokumente.